AL FINAL DE LA VIDA – ALEXANDER ABREU Y HAVANA D’PRIMERA

“Al final de la vida” – Alexander Abreu y Havana d’Primera

“Al final de la vida” – “U kresu życia”

Ojo por ojo, diente por diente / oko za oko, ząb za ząb
Es un refrán que dice la gente / to powiedzenie, które używają ludzie
Si el enemigo te critica por aquí / jesli wróg/nieprzyjaciel Cię krytykuje (tutaj)
Camina por allá / idź w drugą stronę (dosłowie: tam)
De una forma diferente / w inny sposób

Ojo por ojo, diente por diente / oko za oko, ząb za ząb
Es un refrán que dice la gente / to powiedzenie, które używają ludzie
Si el enemigo te critica por aquí / jesli wróg Cię krytykuje (tutaj)
Camina / idź

Eh le le eh le le

Hace algunos cuantos años / jakieś kilka lat temu
Vengo haciéndome preguntas / przychodzę, zadając sobie pytania
De cosas que van pasando / dotyczące rzeczy, które się wydarzają
Por el mundo sin respuestas / na świecie i zostają bez odpowiedzi

Gente que vive del daño / ludzie, którzy żyją szkodząc drugiej osobie (dosłownie: żyją, aby robić krzywdę)
Sin pensar en el mañana / bez pomyślenia o jutrze
Ignorando que se pierde / ignorując, że jednego dnia się przegrywa
Pero otro día se gana / ale innego wygrywa

Gente que pasa por alto / ludzie, którzy przegapiają
Que somos seres humanos / że jesteśmy istotami ludzkimi
Y otros que se olvidan de aquel / i inni, którzy zapominają o tamtym (człowieku)
Que un día bien le dio la mano / który pewnego dnia pomógł mu (dosłownie: podał pomocną dłoń)

Gente que te quiere cien porciento / ludzie, którzy kochają Cię w 100 procentach
Gente que quiere mal / ludzie, którzy chcą dla Ciebie źle
Y en lo que el palo va y viene / pomiędzy problemem a problemem, pomiędzy jedną przegraną a drugą
Esta vida sigue igual / życie trwa dalej
¡Vaya!

Ojo por ojo, diente por diente / oko za oko, ząb za ząb
Es un refrán que dice la gente / to powiedzenie, które używają ludzie
Si el enemigo te critica por aquí / jesli wróg Cię krytykuje (tutaj)
Camina por allá / idź w drugą stronę (dosłowie: tam)
De una forma diferente / w inny sposób

Escucha / Słuchaj
Tienes que tener presente / musisz mieć na uwadze
Lo que falta y lo que sobra / to, czego brakuje i czego jest wystarczająco (co jest zbędne)
Cuenta que no pagas hoy / błędu, za który nie zapłacisz dzisiaj (dosłownie: rachunek, którego nie płacisz dzisiaj)
Dios mañana te la cobra / Bóg jutro od Ciebie pobierze

Evita bien los problemas / unikaj dobrze problemów
Todo se resuelve hablando / wszystko rozwiązuje się rozmową (rozwiązuje rozmowa)
Mal que deseaste ayer / krzywda (zło), którą życzyłeś komuś wczoraj
El tuyo viene caminando / przychodzi do Ciebie

Árbol que nace torcido / drzewo, które wyrosło krzywo
Jamás su tronco endereza / nigdy pnia nie naprostuje
Tienes que aprender del bueno / musisz nauczyć się na dobrych doświadczeniach
Y también de mala cabeza / ale także na błędach (na złym doświadczeniu)

Porque hay gente que te quiere bien / dlatego, że są ludzie, którzy chcą dla Ciebie dobrze
Gente que te quiere mal / ludzie, którzy chcą źle
Y en lo que el palo va y viene / pomiędzy problemem a problemem, pomiędzy jedną przegraną, a drugą
Esta vida sigue igual / życie trwa dalej
Ojo por ojo diente por diente / oko za oko ząb za ząb
Escucha al cuento / posłuchaj opowieści (opowiadania)
Es un refrán que dice la gente / to powiedzenie, które używają ludzie

Tienes que tener presente / musisz mieć na uwadze
Que esta vida está bien dura / że życie jest ciężkie (trudne)
Agárrala y vívela diferente / weź ją i żyj (inaczej)

Ojo por ojo diente por diente / oko za oko ząb za ząb
Es un refrán que dice la gente / to powiedzenie, które używają ludzie

Se buen padre, se buen hijo / bądź dobrym ojcem, bądź dobrym synem
Y veras lo que se siente negro / i zobaczysz co się czuje

Ojo por ojo diente por diente / oko za oko ząb za ząb
Es un refrán que dice la gente / to powiedzenie, które używają ludzie

Si el enemigo te critica por aquí / jeśli wróg Cię krytykuje
Camina con el mambo que va pa’ la caliente / idź z mambo (nawiązanie do sekcji dętej)

¡Mambo! / nawiązanie do sekcji instrumentów dętych

Eh le le
Que esta es Havana D’Primera / to jest Havana de Primera
D’Primera

Y ahora / i teraz
Sácale brillo al piso Teresa / nawiązanie do utworu Pacho Alonso ”Sacarle brillo al suelo Teresa”. Dotyczy sprzątania podłogi i pozostawienie jej błyszczącej. (informacja zdobyta od cudownej Arelys Savon Beltran)

Porque al final la vida te la aplica / bo i tak życie ci to przyniesie (narzuci)

Si oreja no pasa cabeza / (odnosi się do przypowieści o trzech synach Orula) w znaczeniu jeśli nie ma się szacunku
Porque al final la vida te la aplica / bo i tak życie ci to przyniesie

Aquella te traga y no te mastica /połyka Cię bez przeżuwania
Porque al final la vida te la aplica / bo i tak życie ci to przyniesie

Pero salsa, salsita / ale salsa, salsita
Porque al final la vida te la aplica / bo i tak życie ci to przyniesie

Moraleja / morał
Porque al final la vida te la aplica / bo i tak życie ci to przyniesie
Porque al final la vida te la aplica / bo i tak życie ci to przyniesie

Cintura cintura cintura
Ay, por Dios / O mój Boże
Esta vida está bien dura / to życie jest takie ciężkie (trudne)
Ay
Tiene espinas, tiene rosas / ma kolce, ma róże

Ay, por Dios / O mój Boże
Y para aquel que no lo sabe / i dla tych, którzy nie wiedzą
La vida tiene su cosa / życie ma swój bieg
Ay

Ay, por Dios / O mój Boże
No se puede coger lucha / nie można walczyć
Con lo que dice la gente / z tym co mówią ludzie
Ay

Ay, por Dios… / O mój Boże
Por eso a mí me da lo mismo / dlatego mnie jest obojętnie / nie przejmuję się
Cuando al fin te dé una cosa / kiedy Ty się denerwujesz
Ay

Ay, por Dios / O mój Boże
Y mira como dice mi coro / i zobacz co mówi mój chór
Si a ti te da una cosa / kiedy Ty się denerwujesz
A mi me da lo mismo / mi jest obojętnie (nie przejmuję się)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *